lørdag 15. september 2018

Torsdagsquiz 2 - 13.september 2018

Under følgjer resultat, spørsmål og svar.

15 strålande lag deltok og snittscoren var på litt skuffande 55,3 poeng av totalt 80 mulege. Fem skarpe lag kom seg over 60 poeng denne gong.

Så var det klart for andre, og underteikna sin første, quiz denne hausten. Spørsmålspennen var kvessa og skal eg vera ærleg, så var det opptil fleire gode og festlege spørsmål denne gong. Så ville tida visa oss om deltakerane kunne levera god nok innsats til å få laga sine opp på poengnivået frå førre torsdag. Heller tvilsomt ville nok dei fleste spå. Tradisjonen tru er nemleg underteikna sine quizar litt vanskelegare enn normalen, medan Sverre sine quizar kanskje til tider er litt for lette. QM-Duoen hadde difor blitt samde om å enten heva eller senka nivået litt, slik at det ville bli nokolunde likt kvar veke. Men med eit snitt på over 68(!) poeng på første quizen måtte vel oppgåva om å lage ein overkommeleg quiz bli umuleg denne gong?

Første arket med aktuelle spørsmål enda med eit snitt på 12,1 av 16 poeng. Alle laga kom godt i gong og fekk ned rette svar både på Frankrike og Saudi-Arabia. Litt verre med grottedramaet i Thailand i sumar. Fire lag makta ikkje hugse rett antal menneske i grotta. Svensk politikk skapte òg litt problem for somme lag. Tre lag rota det til på rekkefølga her. Alle visste sjølvsagt Florence, medan det berre var éitt lag som ikkje hadde fått med seg at Cirkus Agora vitja øya vår tidlegare i veka. Quizteleg Fjolleparti, kva fantasiverd lever de i? Arnardo? Skandaløst. Vel, yoghurtsmakar kunne dei aller fleste, medan norsk populærlitteratur var verre. Omlag halvparten hadde enten ein eller begge forfatterane. Halvparten av salen er tydlegvis tru mot Bakeriet Frugård. Dei hadde nemleg ikkje snøring på kva som skjer på andre scenar nedi gata. Damefotball står sterk lokalt, men er muligens ikkje like interessant på nasjonal basis? Berre fire lag visste det var LSK Kvinner som vann Toppserien for femte gong. Seks lag tok tennisspelaren del Potro, medan berre to lag bomma på Skal Vi Danse spørsmålet. Best var, ofte som vanleg på dei aktuelle spørsmåla, Lex Lodney. Dei tok leiinga med sine fine 15p. At Mudflowers var einaste bomsvar er tilgitt.

Andre arket med musikk og underholdning hadde eit snitt på 11,3 av 18. Samtlege lag hadde sjølvsagt Elton John, men tre lag bomma på kva låta heiter. Rimeleg rystande at ein sjølvutnevnt Elton John fan, som Øystein Vegar er, kunne få laget sitt QF med på å svara Someone Saved My Life Tonight på denne. Pinleg?! Ja. Seasons in the Sun kjenner alle til, men det var litt verre med kven som var artisten. Seks lag hadde ikkje peiling. Alle tok Walking on Sunshine og berre éitt lag bomma på artisten. U2 har vert spela på quiz før og det er overraskande at så få lag har kunnskap om dette bandet som må seiast å vera eit at verdas største uansett sjanger. Elleve lag tok imidlertid rett band, men berre det nye laget Mike Hunts kjente att hiten Staring at the Sun frå albumet Pop på midten av 90-talet. Verst var det likevel på sistesongen. Kun fire lag tok Sheryl Crow og berre Blanda Drops visste tittelen på songen. På underholdningsbiten var det også ymse innsats. God start mtp Love Island. Seks lag hugsa rett MGD tittel: Toy. Nokon svara Boy. Nesten, men diverre ikkje poeng. Ni lag hadde Simpsons, medan arkets vanskelegaste spørsmål om Zabivaka, var det berre det nye laget Tolvpausen som gjetta(?) rett på. Ulv der altså. På Idol-historikken tok tre lag full pott: BD, BJoP og Quizedillas. Best var Blanda Drops med 15p. Sterk innsats på eit litt vrient ark, as far as you know.

Rop Ut Quiz i pausen vart ein kamp mellom Per Jarle frå HBO og Ola frå det nye laget Tolvpausen. PJ tok seg til finalen på god kunnskap om kongehuset, medan Ola tydlegvis kan sin meteorologi. I finalen vart det imidlertid full stopp for Ola, då PJ gjorde kort prosess med rett svar lenge før spørsmålet var ferdigstilt. Grand Place ligg nemleg i Brüssel. Dette visste PJ. Grattis med siger og god tur på kino!

Halvvegs var det jamnt i toppen. Faktisk skilde det berre seks poeng mellom 14 av 15 lag som alle låg mellom 21 og 27 poeng. Best var BJoP og Blanda Drops poenget føre HBO og Lex Lodney. Med sine godkjente 25p var også Stord BTK, A Walk in the Park og Tolvpausen på skothald.

Ark 3 handla i kveld om Alias og Sportskommentatorar. Snittet enda på meget habile 12,4 av 16 poeng. Kategorien Alias gav god score for dei fleste. Alle hadde Lisa Tønne og 14/15 hadde Bowie. Elleve av 15 lag tok full pott på spørsmålet om Istabuls mange namn. Overraskande at så mange lag som sju bomma både på Ibsen og Pelé. Er ikkje både Brynjulf Bjarme og Edson Arantes do Nascimento namn alle får inn med morsmjølka? Gratispoeng? Tydlegvis ikkje. Her må nok fleire gå i seg sjølve. Sportskommentatorar er eit kjekt tema. Faktisk driv tidlegare kommentator Arve Fuglum på og skriv bok om temaet i desse dagar. Det kan nok bli morsom lesnad når den kjem for sal. Laga leverte god innsats jamnt over. Alle hadde sjølvsagt kontroll på både Arne Scheie og Karen-Marie. Også Unni Anisdahl spørsmålet gav god utteljing. Ekspertnøtta om Paal Clasen var spådd til å gi laga hovudbry. Difor gledeleg at så mange som sju lag visste dette. De er gode! Også sju lag tok enkelt fire av dei åtte engelskmenna Lillelien utbasunerte i '81. Dei fleste som ikkje tok fire poeng her hadde rota enten Dronning Elizabeth eller Dronning Victoria inn i likninga. Det gav minuspoeng. Best av laga var HBO og LL som tok full pott med 16p. Utsøkt!

Lett Blanding er som vanleg ikkje så lett. Det vitna også kveldens poengfangst om. Snittet enda på 8,8 av 15 poeng. Best av laga var HBO og LL med fine 13p. Lexus, Elverum og Madagaskar var grei skuring. Litt verre med bits/byte. Her varierte svara frå 2 til 10.000(!). Mange svara 25 på antal cent i ein nickel. 25 cents er som kjent ein quarter. Kva kallast 10 cents? Her får de lesa dykk opp. Elles var det berre seks lag som hugsa fire år tilbake til VM i fotball i 2014. Er det kanskje lettare å svara på kven som vart toppscorar i VM lengre tilbake i tid? Ikkje umuleg det kan koma noko VM-quiz ved seinare høve. Hint hint. Fotball er jo livet. Fiktive hester var også ei utfordring. Berre tre lag kunne alle tre: LL, Tolvpausen og Dei Hjelpelause. Også geografi frå Mellom-Amerika var litt bob-bob. Kun to lag tok alle dei fire nabolanda til Guatemala: HBO og QF. Som alltid er det moro når lokalets største geografiekspert bommar på "lette" geografispørsmål. Eller kva, kjære varaordførar? Hehe. Og til dei av dykk som meinar land i Sør-Amerika har noko i Mellom-Amerika å gjere: Det nærmar seg jul. Atlas er eit godt julegåveynskjetips. (<- Utan orddeling). Hehe.

Biletearket var kanskje litt for lett denne kvelden. Snittet var på 10,8 av 15 poeng. Bileta laga sleit mest med var Moderatarna-leiar Kristersson (9 feil), Fitjar-rådmann Haugen (9 feil) og Pompadour-frisyren (11 feil). Her var det ingen av laga som svara Pompadour, men det vart gitt poeng for Quiff, sidan dette er ein nymoderne utgåve av Pompadour-sveisen. Elles var det berre åtte lag som tok Israel og biletet av artisten Post Malone. Stort sett bra på resten. Best på biletearket var BJoP med 14p.

Som førre veke var det HBO som tok heim sigeren med sine 68 poeng. Imponerande start på haustsesongen! Men det var jamnt i toppen. Like bak HBO endte Lex Lodney og BJoP, begge på 67 poeng. Dei delte andreplassen og fekk begge gåvekort på 300kr etter litt dramatikk på overtid. Ein årvåken varaordførar hadde nemleg mistenkt at laget hans hadde blitt snytt for poeng. Noko som stemte då biletearket vart studert nøyare. Der skulle det nemleg vere 14 og ikkje 13 poeng. Til neste gong når de skal retta biletearket for nabobordet: Hugs at det skal gis poeng dersom etternamnet er rett, og skrivefeil er ikkje nok til at eit svar er feil når det er opplagt at det er rett meint. Forståeleg? Hehe.

Ekstrapremien denne gong gjekk til det nye laget Tolvpausen. Sidan dei hadde med meklarane Ola og Ørjan (handicap) på laget fekk dei dispensasjon til å vere 10 deltakerar på laget. Utan minuspoeng. Dei nådde ikkje pallen, men to på laget kan likevel gleda seg til å gå på konsert med d'Accord 22/09-18.

Quizvert var Jon, med Geir som barsjef og Marie som servitør.

Takk for ein triveleg kveld!

Vel møtt igjen neste torsdag 20.september. Då tek Sverre i mot dykk med ein litt meir utfordrande quiz enn sist han var i manesjen. Hehe.

Resultat quiz 2 av 14 hausten 2018 - 13.september:
(Trykk på bileta for større visning)
Samanlagtstilling etter 2 av 14 rundar:

Alle spørsmål med fasit:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar